GDPR

 

Vi arbetar kontinuerligt med att skydda dina personuppgifter enligt GDPR och datainspektionens hänvisningar. Följande ger en enkel översikt över vad som händer med din personliga information när du besöker vår webbplats och eller är kund hos oss.

Uppgifter som samlas in på denna webbplats behandlas av en webbplatsoperatör.

Hur samlar vi in dina uppgifter?

Uppgifterna samlas in när du lämnar dem till oss. De kan exempel vara data som du anger i ett kontaktformulär.

Vad använder vi din data för?

Vi använder din data enbart för att skapa offerter eller övrigt som innebär att vi kan skapa oss en förståelse för just dina behov. Dessa uppgifter samlar vi enbart in om du sänder en intresseanmälan till oss om önskan att bli kund, antingen via mejl, telefon eller webbplatsen.

Vilka uppgifter sparas och lagras? 

Vi sparar sådana personuppgifter som vi enligt lag måste spara pga av uppdragets karaktär.  

Vilka rättigheter har du angående dina uppgifter?  

Du har alltid rätt att kostnadsfritt begära information om dina lagrade data, dess ursprung, dess mottagare och syftet med insamlingen. Du har också rätt att begära att det korrigeras, blockeras eller raderas. Du kan när som helst kontakta oss om du har ytterligare frågor om frågan om integritet och dataskydd. Du kan naturligtvis också lämna in ett klagomål till de behöriga tillsynsmyndigheterna.

Fyll i kontaktformuläret om du har fler frågor eller vill korrigera/ radera dina personliga upplysningar.

Kontakt